Jeg går

Jesu favn

Jeg går i dødens daler,
jeg kjenner syndens makt.
Men du min Herre taler
ditt ord: Det er fullbrakt.
Så kan all verden trykke
og gjøre meg så trett,
for da er du min lykke.
– Min vei er lys og lett.

Så gå en dag ad gangen,
med kraften fra ditt ord.
Snart skal jeg synge sangen
med jubel i ditt kor
som synger for din trone
i himlens rene glans.
– Der har jeg livets krone.
Der er min seierskrans.

Av Olav Nergård fra diktheftet “I Herrens hånd”