Bønneemner

  • Be om at vi får leve godt med Jesus og hverandre
  • At vi får nåde til å sette av tid til Guds ord, i forkynnelse og bibellesning
  • Be om gode vennskap og hjelp til å være et vitne i hverdagen
  • Be om fortsatt åpne dører for Guds ord inn i menneskehjerter i Mongolia
  • Be om at helseprosjektet blir til hjelp for folket i Mongolia
  • Takk for at “evig seier nå vi eier, Jesus Krist i deg!”

 

Leave a Reply

“Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han gav oss i Kristus Jesus fra evighet av.” 2.Tim. 1,9